Ayrılık Kararı

Boşanma davasında kanunda sayılan boşanma nedenlerinden herhangi biri sabit olunca hakim ya boşanmaya yada ayrılığa hükmetmek zorundadır. Davacı olan eş yalnızca ayrılığa karar verilmesini talep etmişse hakim ayrılığa karar verebilir, boşanma kararı veremez. Ancak unutulmamalıdır ki davacı eş boşanma talepli …

Ticari Sır

Türk hukukunda ticari sır kavramı tanımlanmamıştır.  Öğretide ise bağımsız ekonomik değeri olan, lehine bir rekabet avantajı sağlayan, gizli olan yani sahibinin gizli kalmasını istediği her türlü şey ticari sır olarak kabul edilir. Ticari sırlara örnek olarak müşteri listeleri, üretim planları, …