aile avukatı - Aile Avukatı

Aile Avukatı

Aile avukatı aile içinde çıkan sorunlar ya da aileyi ilgilendiren olaylara bakar ve bu olayların çözüme kavuşmasını sağlar. Aile avukatı aileyi ilgilendiren konularda bu sorunların nasıl çözüleceğini ve çözülecek olan konularda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini açıklar. Aile avukatı açılmış olan davarlarda sizi temsil etmek ile yükümlüdür. Ailelerin dava için kullanacakları dava dilekçelerini hazırlar, davalar kesinleştiğinde verilen kararın yasa ve usul yönünden kararın Yargıtay’da incelenmesini ister. Ayrıca aile avukatı dava sürecini yakından takip eder ve dava süreci hakkında kişilere bilgi verir. Ailelerin başvuruları üzerine hukuki danışmanlık yapar ve ailelerin sorunlarını çözüme kavuşturmaya gayret ermektedir. Aynı zamanda hukuki prosedürleri de yerine getirmektedir.

Aile avukatına nişanlanma, boşanma, nafaka, evlilik, velayet, evlat edinme ve soy bağı gibi konularda yani aileyi ilgilendiren tüm sorunlara bakmaktadır. Bu tür sorunlar ve olaylarda kişiler aile avukatına giderek çözüme kavuşturabilir. Aile hukuku oldukça geniş konuları kaplamakta olan bir hukuk alanıdır. Aile avukatının ilgilendiği konuların fazla olduğu gibi hukuki hükümlülükler çoğunlukla emredici olmaktadır. Emredici olmasının nedeni ise hukuki prosedürlere bağlı kalınmasının gerekli olduğu içindir. Örneğin bir evlilik yapılacaksa bu hukuk kurallarına bağlı kalınarak yapılması gerektedir. Aksi takdirde bu kurallara bağlı kalınmazsa evlilik yok hükmünde sayılır yani hiç yapılmamış olarak gözükür. Evliliğin geçerli olması için kişiler bu defa hukuk kurallarına uygun olarak evlenmeleri gerekmektedir. Bu işlem hukuk kurallarına uygun olarak yapıldığında ortadaki sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Aile avukatları işleri ve görevleri itibariyle zayıf olanların ve konu ne olursa olsun eğer kişiler mağdur kalırsa aile avukatı bu kişilerin yanında olurlar. Yaşamış olduğumuz toplumda mağduriyete uğrayan kişiler ne yazık ki genellikle çocuklar ve kadınlar olmaktadır. Bu sebepten dolayı aile avukatları kadın ve çocukların daha fazla zarar görmemesi için bu konu ile yakından ilgilenirler. Aile avukatları bu konunun ciddiyetini bilir ve görevlerini buna uygun olarak yürütürler.

Aile Avukatının Önemi

Aile avukatı sadece herhangi bir sorunu olan eşler için değil toplum için de oldukça fazla bir önem taşımaktadır.  Aile toplum için en gerekli faktörlerden biridir ve aile avukatları da bu aile birliğinin bozulmaması ve iyi bir şekilde devam etmesi için uğraşmaktadır. Bu sebepten dolayı aile hukuku işleri katı bir şekilde işlemektedir. Katı bir şekilde ilerlememiş olsaydı kimse bu kararları ciddiye almadan davranırdı ve bu büyük sorunlara yol açardı. Sorunların en hafif şekilde atlatılması ve tarafların mağdur olmaması için oldukça fazla özen gösterilir. Haklı olan kişilerin haklarını en iyi şekilde savunurlar. Aile avukatları ailelerin sorunlarını çözmesi için taraflara düşünmeleri için zaman tanırlar. Bu zaman zarfı içerisinde aileler düşünmek için zaman bulurlar. Bununla birlikte sorunlarını çözebilme ihtimalleri var iken bunun yanında tam aksi bir durum oluşup çözemezler. Ailelerin çözemedikleri durumlarda avukat üzerine düşen görevi yerine getirerek hukuki işlemi hızlandırır. Eğer ki taraflar bu zaman zarfı içerisinde sorunu çözerlerse avukat hukuki işlemi durdurur.

Aile avukatları her zaman aileleri birleştirme ve olumlu sonuçlar elde etmeye yönelik düşünürler ve buna uygun olarak hareket ederler. Aile avukatları aile kurmaya, ailelerin ilişkilerini olumlu anlamda sürdürmeleri yönünde hareket ederler. Özellikle çocuğu olan kişilerin boşanma sürecinde çocukların hiçbir anlamda zarar görmemesi için, çocuğun hangi tarafta daha kaliteli bir yaşam süreceğini iyice düşünerek karar verirler. Bu durumda çocuğun psikolojisi bozulmamış ve ailesinden kaynaklı bir travma yaşamamış olur. Bu hukuki süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve tarafların zarar görmemesi için işini iyi yapan ve bilen aile avukatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

İyi hukukçular toplum tarafından en çok ihtiyaç duyulmakta olan avukatlık mesleği yapmakta olan kişilerce toplumda yaygınlaşması ve etik olmayı gerekmektedir. Bu nedenle de avukatlar her zaman oldukça dikkatli davranmalı ve aile mahkemelerinde etik kurallar çerçevesinde kendini göstermelidir. Evrensel hukuk değerleri göz önüne alındığında, toplumda yaygınlaşmasını ve hukukçuluğun hem bir meslek hem de bir görev anlamı taşıması söz konusu haline gelmektedir. Bu bilince sahip olan hukukçular sayesinde de insanlar hak savunuculuğunu ve savunma hakkını edinmiş olmaktadır.